Koostame üle Eesti eraaedadele haljastusporjekte. Lisaks on võimalik
tellida projekti ainult teatud osale aiast.

Enne aia rajamist on mõistlik koostada haljastusprojekt, et vältida
rajamistööde käigus tehtavaid valesid otsuseid ja sellega kaasnevaid lisakulutusi. 

Haljastusprojekti tööd ja joonised sisaldavad:
 • Rajatava aia külastust, kliendi soovide kuulamist ja konsultatsiooni
 • Hinnapakkumist
 • Aia mõõtmist
 • Eelprojekti koos 3D vaadetega
 • Põhiprojekti koos taimede nimekirja ja piltidega
 • Ehitusjooniseid
 • Seletuskirja
  • Mahtude arvestust
  • Hooldusjuhendit
 • 3D videot ja vaateid

3D Vaated